طبق آئین نامه جدید وزارت بهداشت که مفاد آن اخیرا علنی شده است بخش خصوصی میتواند با ایجاد دانشکده به تربیت دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و پیراپزشکی بپردازد!ادامه مطلب...
بعد از اعلام راهبرد های کلی مشارکت بخش خصوصی در اموزش عالی سلامت به عنوان بخشی از طرح تحول سلامت در حوزه اموزش که با هدف رساندن ایران به مرجعیت علمی منطقه و جهان صورت گرفت حالا انتشار ایین نامه اجرایی این مشارکت به موضوعی بحث برانگیز در حوزه اموزش پزشکی تبدیل شده است
اگرچه وزارت بهداشت در ابلاغ این ایین نامه اعلام کرده این وزارتخانه از تکرار تجربه سایر بخش های اموزشی در تاسیس بیشمار موسسات فاقد توانایی لازم اجتناب خواهد ورزید اما مفاد ایین نامه همان اینده ای را برای علوم پزشکی کشور نشان می دهد که سایر بخش های اموزشی در گذشته به آن رسیده اند!
عدم تناسب فضای آموزشی و تعداد و سطح علمی اساتید برای تربیت دانشجویان در رشته های مختلف(مثلا ایجاد دانشکده پرستاری با فقط 10 نفر مربی یا ایجاد دانشکده پزشکی بدون تعیین استاد برای دروس و یا استفاده از متخصصین پزشکی برای تدریس دروس فوق تخصصی تنها با این شرط که فرد مدرس به آن رشته فوق تخصصی علاقه داشته باشد!)امکان استفاده از بیمارستان های اجاره ای-تحصیل دانشجویان در دانشگاه های دولتی در صورت انحلال دانشگاه خصوصی مذکور-نامشخص بودن وضیعت برخی رشته ها(نظیر کارشناسی ارشد دندانپزشکی!که علنا در آئین نامه به آن ذکر شده است)و بسیاری از موارد دیگر تنها قسمتی از عجایب این آیین نامه است
با توجه به جزئیات این آئین نامه به نظر میرسد هدف از مشارکت بخش خصوصی در اموزش علوم پزشکی نه تبدیل کردن ایران به قطب علمی جهان و منطقه بلکه فراهم کردن شرایط استفاده از رانتی جدید برای مدیران وزارت بهداشت و برخی کارتل های بیمارستان های خصوصی است که از هم اکنون به فکر دوران کنار رفتنشان از مناصب دولتی افتاده اند!
در این مورد گفتنی هایی هست که خواهیم گفت اما چیزی که مهم است اتحاد جامعه علوم پزشکی اعم از استاد و دانشجو و کنکوری ها برای آگاهی بخش و سپس مقابله با این آئین نامه است
منبع:مجمع شوراهای صنفی دانشجویان داروسازی کل کشور