نکته های کلی:
نکته بسیار مهم 1:در این قسمت سوالی از احتمال قبولی دانشگاه آزاد پرسیده نشود.در صورت پرسش در این مورد کامنت شما تایید نمی شود.در وقت مقتضی صفحه انتخاب رشته دانشگاه آزاد هم راه اندازی می شود
نکته بسیار مهم 2:با توجه به اینکه بررسی های دقیق در مورد قبولی ها تا امروز ادامه داشته است فقط پاسخ هایی که در این پست داده می شود مورد قبول من هست.بنابراین تمامی کسانی که قبلا کامنت داده اند و جواب گرفته اند یا نگرفته اند در همین قسمت سوال خودشون رو بپرسن
نکته بسیار مهم 3:از دادن کامنت های تکراری یا غیرمربوط به انتخاب رشته جدا پرهیز کنید.تمامی سوالات خود را در یک کامنت بپرسید.حداکثر به دو کامنت شما پاسخ داده می شود و پس از آن کامنت شما تایید نمی شود
نکته بسیار مهم 4:از طرح سوال در مورد دانشگاه فرهنگیان خودداری شود
نکته های انتخاب رشته:
نکته بسیار مهم 1:اگر متقاضی رشته های پزشکی-دندانپزشکی-فیزیوتراپی-پرستاری و...هستید رتبه زیرگروه یک و تراز زیرگروه یک و رتبه کشوری در زیرگروه یک خود را قرار دهید.دقت شود رتبه کل در سهمیه یا رتبه کل در کشور اهمیتی در پذیرش ندارد و فقط اطلاعات زیرگروه یک خود را بفرستید
نکته بسیار مهم 2:اگر متقاضی رشته داروسازی هستید رتبه زیرگروه دو و تراز زیرگروه دو و رتبه کشوری در زیرگروه دو خود را قرار دهید.دقت شود رتبه کل در سهمیه یا رتبه کل در کشور اهمیتی در پذیرش ندارد و فقط اطلاعات زیرگروه دو خود را بفرستید
توجه:با توجه به وقت محدودم روزانه حداکثر 50 کامنت جواب داده میشه پس با توجه به تعداد کامنت ها ممکنه کامنت شما پس از 6-7 روز پاسخ داده بشه.