ادامه مطلب...
محبوب ترین تخصص های پزشکی+درآمد هر یک(برای پزشکی که روزانه عمل جراحی دارد-رقم های نوشته شده حداقل درآمد است-درآمد ها بدون در نظر گرفتن شغل های جانبی مثل دبیری کنکور-استادی دانشگاه و...است)
1-چشم پزشکی(درآمد حداقل 75 میلیون در ماه)
2-رادیولوژی(درآمد حداقل 50 میلیون در ماه)
3-پوست و مو(زیبایی)-(درآمد حداقل 75 میلیون در ماه)
4-پزشکی هسته ای(اسکن و...)-(درآمد حداقل 30 میلیون در ماه)
5-ارتوپدی(دآمد حداقل 50 میلیون در ماه)
6-قلب و عروق(درامد حداقل 100 میلیون در ماه)
7-طب فیزیک و توانبخشی(درآمد حداقل 30 میلیون در ماه)
8-مغز و اعصاب(درآمد حداقل 100 میلیون در ماه)
9-گوش و حلق و بینی(درآمد حداقل 75 میلیون در ماه)
10-پاتولوژی(درآمد حداقل 30 میلیون در ماه)
11-کلیه و مجاری ادرار(درآمد حداقل 50 میلیون در ماه)
12-رادیوتراپی و انکولوژی(درآمد حداقل 30 میلیون در ماه)
13-جراحی عمومی(درآمد حداقل 30 میلیون در ماه)
14-داخلی(درآمد حداقل 50 میلیون در ماه)
15-زنان و زایمان(درآمد حداقل 30 میلیون در ماه)
16-روانپزشکی(درآمد حداقل 10 میلیون در ماه)
17-کودکان(درآمد حداقل 10 میلیون در ماه)
18-بیهوشی(درآمد حداقل 15 میلیون در ماه)
19-عفونی(درآمد حداقل 10میلیون در ماه)
20-پزشک قانونی(درامد حداقل10میلیون در ماه)

محبوب ترین تخصص های دندانپزشکی+درآمد((برای پزشکی که روزانه عمل جراحی دارد-رقم های نوشته شده حداقل درآمد است-درآمد ها بدون در نظر گرفتن شغل های جانبی مثل دبیری کنکور-استادی دانشگاه و...است)
1-ارتودنسی(درامد حداقل 50 میلیون در ماه)
2-جراحی دهان و فک و صورت(درامد حداقل 50 میلیون در ماه)
3-جراحی لثه(درامد حداقل 30 میلیون در ماه)
4-پروتز های دندانی(حداقل 30 میلیون در ماه)
5-دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی(حداقل 30 میلیون در ماه)

محبوب ترین تخصص های داروسازی+درآمد(درآمد ها بدون درآمد داروخانه است-رقم های نوشته شده حداقل درآمد است-درآمد ها بدون در نظر گرفتن شغل های جانبی مثل دبیری کنکور-استادی دانشگاه و...است)
1-داروسازی بالینی(درآمد حداقل 25 میلیون در ماه)
2-نانوفناوری دارویی(درآمد حداقل 10 میلیون در ماه)
3-شیمی دارویی(درآمد حداقل 10 میلیون در ماه)
4-بیوتکنولوژی دارویی(درآمد حداقل 10 میلیون در ماه)
5-فارماسیوتیکس(درآمد حداقل 10میلیون در ماه)