در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در کنکور 97 در منطقه 2 در واحدهای روزانه و پردیس های خودگردان آورده شده است...
1-رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است.رتبه کل ملاک قبولی نیست
2-واحدهای روزانه بومی گزینی دارند.رتبه های نوشته شده فقط برای افراد غیربومی صدق میکند.در صورت اینکه بوم یک ناحیه هستید ممکن است رتبه قبولی شما در واحدهای بومیتان کمی بهتر از رتبه های نوشته شده باشد.در مورد رتبه های قبولی پردیس های خودگردان این موضوع صدق نمی کند زیرا پذیرش پردیس ها کشوری است.

شهید بهشتی:200-300
دانشگاه تهران:300-400
اصفهان:500-600
شیراز:500-600
مشهد:500-600
تبریز:600-800
کرج:600-800
شاهد تهران:800-1000
یزد:1000-1500
ساری:1000-1500
رشت:1000-1500
بابل:1000-1500
قزوین:1000-1500
ارومیه:1000-1500
گرگان:1000-1500
زنجان:1000-1500
اردبیل:1000-1500
همدان:1000-1500
کاشان:1000-1500
اراک:1000-1500
شهرکرد:1000-1500
قم:1000-1500
سمنان:1000-1500
کرمان:1000-1500
کرمانشاه:1000-1500
بجنورد:1000-1500
یاسوج:1500-1800
خرم اباد:1500-1800
سنندج:1500-1800
بوشهر:1500-1800
رفسنجان:1500-1800
ایلام:1500-1800
بیرجند:1500-1800
اهواز:1500-1800
بندرعباس:1500-1800
زاهدان:1500-1800

پردیس های خودگردان
شهید بهشتی:1500-2000
سایر واحد ها:2000-2500
اردبیل:2500-2700
جندی شاپور اهواز:2500-2700
بندرعباس:2500-2700
زاهدان:2500-2700