در ادامه مطلب آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی در کنکور 97 در منطقه 2 در واحدهای روزانه و پردیس های خودگردان آورده شده است...
1-رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه دو است.رتبه کل ملاک قبولی نیست
2-واحدهای روزانه بومی گزینی دارند.رتبه های نوشته شده فقط برای افراد غیربومی صدق میکند.در صورت اینکه بوم یک ناحیه هستید ممکن است رتبه قبولی شما در واحدهای بومیتان کمی بهتر از رتبه های نوشته شده باشد.در مورد رتبه های قبولی پردیس های خودگردان این موضوع صدق نمی کند زیرا پذیرش پردیس ها کشوری است.

دانشگاه تهران:1000-1500
شهید بهشتی:1000-1500
تبریز:1500-2000
شیراز:1500-2000
مشهد:1500-2000
اصفهان:1500-2000
کرج:1500-2000
ساری:2000-2500
یزد:2000-2500
ارومیه:2000-2500
رشت:2000-2500
همدان:2000-2500
زنجان:2000-2500
اردبیل:2000-2500
کرمانشاه:2000-2500
کرمان:2000-2500
جندی شاپور اهواز:2000-2500
خرم اباد:2000-2500
بندرعباس:2000-2500
زابل:2000-2500
بقیه الله:2500-3000

پردیس های خودگردان
دانشگاه تهران:2500-3000
شهید بهشتی:3000-3500
تبریز:3000-3500
مشهد:3000-3500
شیراز:3000-3500
اصفهان:3000-3500
کرج:3000-3500
رشت:3000-3500
ساری:3000-3500
ارومیه:3000-3500
یزد:3500-3700
زنجان:3500-3700
اردبیل:3500-3700
همدان:3500-3700
کرمانشاه:3500-3700
کرمان:3500-3700
جندی شاپور اهواز::3500-3700
بندرعباس:3500-3700
زابل:3500-3700