بهتر است کسی از اموزش و پرورش توضیح دهد چه کسی طی 4 ماه نظر وزیر را عوض کرده است؟چرا آموزش و پرورشی ها با وجود اینکه می دانند این قانون غلط است به اجرای آن اصرار دارند؟!کسانی که دنبال مافیا هستند خیلی راحت می توانند مافیا را پیدا کنند!