ادامه مطلب...
آخرین تراز قبولی مامایی آزاد کنکور 97 در سهمیه عادی
تهران 7931
کرج 7770
تبریز 7496
اصفهان 7330
ارومیه 7307
رشت 7275
زنجان 7239
سنندج 7236
بابل 7205
کازرون 7201
ساری 7142
اهواز 7133
مراغه 7102
اردبیل 7097
سمنان 7073
جهرم 7023
تنکابن 6980
بهبهان 6913
خلخال 6875
گچساران 6849
ابادان 6846

آخرین تراز قبولی مامایی آزاد کنکور 97 در سهمیه بسیج
مشهد 7041
نیشابور 6873
گناباد 6754
بیرجند 6747
سمنان 6664
مسجدسلیمان 6635

آخرین تراز قبولی مامایی آزاد کنکور 97 در سهمیه 25 درصد
تهران 5960
کرج 5601