بنابر شنیده ها و همچنین مصاحبه ابراهیم خدایی با روزنامه ایران تاثیر معدل در کنکور 98 سی درصد و قطعی می شود.جزئیات این خبر به زودی از سایت سازمان سنجش اعلام می شود