شامل تمام سهمیه ها.ادامه مطلب...
آخرین تراز قبولی دامپزشکی ازاد کنکور 96 در سهمیه عادی
تهران 8821
کرج 8621
بابل 8351
گرمسار 8016
ارومیه 7648
شوشتر 7100

آخرین تراز قبولی دامپزشکی ازاد کنکور 96 در سهمیه 5 درصد
تهران 8785
شهرکرد 7504
تبریز 7347
کازرون 7325

آخرین تراز قبولی دامپزشکی ازاد کنکور 96 در سهمیه 25 درصد
بابل 5948
تبریز 5890
شهرکرد 5520
ارومیه 5366
سنندج 5298
شبستر 4964