ادامه مطلب...
جامه بزرگی رئیس دانشگاه ازاد همدان گفت:«سال 97 برای واحد همدان به دنبال راه اندازی رشته پزشکی هستیم. موافقت هیأت بورد وزارت بهداشت در سال 96 اخذ شد و در حال رفع نواقص موجود هستیم و ان‌شاءالله سال جاری در رشته‌های پزشکی عمومی و پیراپزشکی از مهر دانشجو جذب خواهیم کرد.» 

این مسئول افزود: «این روند البته در چندین رشته کارشناسی ارشد نیز پیگیری می‌شود. بنابراین در کارشناسی ارشد پرستاری، کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی و چند کارشناسی در بهداشت نیز سال 97 جذب دانشجو خواهیم داشت؛ آزمایشگاه‌های صنایع غذایی و محیط زیست واحد همدان هم همکار سازمان استاندارد و وزارت بهداشت شده‌اند و سال جاری درآمدهای مناسبی از این طریق جذب خواهیم کرد.»