آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی و بینایی سنجی در کنکور 97 در منطقه 2 در ادامه مطلب آمده است...
رتبه ها مربوط به زیرگروه یک است

فیزیوتراپی روزانه:
تهران:2000-2500
بهشتی:2000-2500
ایران:2000-2500
شیراز:2500-3000
اصفهان:2500-3000
مشهد:2500-3000
توانبخشی تهران:2500-3000
تبریز:3000-3500
رشت:3000-3500
بابل:3000-3500
همدان:3000-3500
سمنان:3000-3500
اهواز:3000-3500
کرمان:3000-3500
زاهدان:3500-3600

فیزیوتراپی پردیس:
شهید بهشتی:3000-3500
مشهد:3000-3500
تبریز:3500-3800
تهران:3500-3800
اصفهان:3500-3800
همدان:3500-3800
بابل:3500-3800
رشت:3500-3800
اهواز:3500-3800
کرمان:3500-3800
زاهدان:3500-3800


بینایی سنجی روزانه:
شهید بهشتی:3500-4000
ایران:3500-4000
مشهد:3500-4000
زاهدان:3500-4000

بینایی سنجی پردیس
شهید بهشتی:3500-4000
مشهد:3500-4000
زاهدان:4000-4200