در ادامه مطلب اخرین رتبه قبولی رشته پزشکی در کنکور 97 در منطقه دو در واحدهای روزانه آورده شده است...
نکات:
1-رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است.رتبه کل ملاک قبولی نیست
2-واحدهای روزانه بومی گزینی دارند.رتبه های نوشته شده فقط برای افراد غیربومی صدق میکند.در صورت اینکه بوم یک ناحیه هستید ممکن است رتبه قبولی شما در واحدهای بومیتان کمی بهتر از رتبه های نوشته شده باشد

دانشگاه تهران:1-100
دانشگاه شهید بهشتی:100-200
دانشگاه ایران:200-300
شیراز:400-500
اصفهان:500-600
مشهد:500-600
تبریز:500-600
دانشگاه شاهد:600-800
کرج:800-1000
یزد:800-1000
ارومیه:1000-1500
ساری:1000-1500
قزوین:1000-1500
همدان:1000-1500
بابل:1000-1500
رشت:1000-1500
قم:1500-2000
کرمان:1500-2000
کاشان:1500-2000
زنجان:1500-2000
سنندج:1500-2000
خرم اباد:1500-2000
سمنان:1500-2000
شاهرود:1500-2000
کرمانشاه:1500-2000
بجنورد:1500-2000
بیرجند:1500-2000
اراک:1500-2000
اردبیل:1500-2000
شهرکرد:1500-2000
یاسوج:1500-2000
جندی شاپور اهواز:1500-2000
سبزوار:1500-2000
فسا:1500-2000
ایلام:1500-2000
بوشهر:2000-2200
رفسنجان:2000-2200
جهرم:2000-2200
بندرعباس:2000-2200
دزفول:2000-2200
زاهدان:2000-2200
زابل:2000-2200
گناباد:2000-2200
ابادان:2000-2200
بم:2000-2200
جیرفت:2000-2200
بقیه الله:2000-2500