ادامه مطلب...
دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی اقدامی خوب شهریه پردیس های خودگردان خود و قوانین پرداخت ان را شفاف سازی کرد.
بدین ترتیب:
شهریه ثابت رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی ترمی 2 میلیون تومن
درعلوم پایه:
به ازای هر واحد عمومی نظری 140 هزار تومان و هرواحد عمومی عملی 180 هزار تومان پرداخت خواهد شد(برای هر 3 رشته)
به ازای هر واحد تخصصی نظری 350 هزار تومان و هر واحد نظری عملی 500 هزار تومان پرداخت خواهد شد(برای هر 3 رشته)
پس از علوم پایه:
به ازای هر واحد تخصصی نظری 450 هزار تومان و هر واحد تخصصی عملی 550 هزار تومان پرداخت خواهد شد.در مورد رشته دندانپزشکی مبلغ واحد تخصصی عملی 800 هزار تومان است
.
قوانین پرداخت:
  1. بخشی از شهریه هر نیمسال در زمان انتخاب واحد و مابقی نیز تا پایان آن نیمسال قبل از شروع امتحانات اخذ خواهد شد.
  2. در مواردی مانند مرخصی تحصیلی ، ترم های ارفاقی ، در انتظار آزمون و ... فقط شهریه ثابت آن نیمسال اخذ خواهد شد.
  3. از دانشجویان انصرافی و انتقالی به دانشگاه های دیگر شهریه ثابت ترم های باقیمانده تحت عنوان خسارت اخذ خواهد شد
  4. شهریه ثابت هر ورودی تا پایان مدت تحصیل ثابت می باشد.
  5. بر اساس مصوبه هیات امناء محترم ، دانشگاه مجاز می باشد سالیانه شهریه متغییر را افزایش دهد.
  6. شهریه دروس کارآموزی و کارورزی معادل دروس عملی محاسبه خواهد شد .
  7. در نیمسال هایی که درس پایان نامه  مجددا انتخاب می گردد ، صرفا نصف شهریه ثابت اخذ خواهد گردید.
  8. هزینه دانشجویان شاهد و ایثارگر(فرزندان معظم شاهد - فرزندان جانبازان بالای25% - فرزندان آزادگان بالای24 ماه اسارت) معادل دانشگاه آزاد در تعهد بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود و دانشجو مابقی شهریه را پرداخت خواهد نمود.
  9. ارائه معرفی از بنیاد شهید برای استفاده از تسهیلات در روز ثبت نام الزامی می باشد
  10. برای مشاهده آخرین دستور العمل تخفیف شهریه اینجا کلیک فرمائید.