دکتر شاهانی رئیس سنجش دانشگاه آزاد مهلت انتخاب رشته با  آزمون دانشگاه آزاد را تا انتهای روز 30 مرداد اعلام کرد.وی همچنین گفت داوطلبان می توانند 100 انتخاب داشته باشند و نتایج نهایی انتهای شهریور اعلام می شود