سهمیه بندی ظرفیت ها کار غیرمنطقی هست و بعیده سازمان سنجش همچین کاری کنه.بعضی ها هم با ناآگاهی به سال های اولیه دهه 80 اشاره دارن که ظرفیت ها سهمیه بندی بود در حالی که شرایط اون زمان کاملا متفاوت بود.
ممنون از دوستی که اینو فرستادن