داوطلبان می توانند برای انتخاب رشته با آزمون دانشگاه آزاد به سایت azmoon.org مراجعه کنند.