ادامه مطلب...
با توجه به تعدد سوالات در این مورد شهریه پرداختی ایثارگران در دانشگاه های پولی به دو صورت هست:
1-تمامی کسانی که ذیل قانون 25 درصدی هستند(شهدا-جانبازان بالا 25 درصد-آزادگان)طبق رای دیوان عدالت اداری در سال قبل هیچ مبلغی رو پرداخت نخواهند کرد و بنیاد شهید موظف به پرداخت تمام هزینه ها هستش
2-کسانی که ذیل قانون 5 درصدی هستند(رزمندگان-جانبازان زیر 25 درصد)حداقل از 30 درصد تخفیف برخوردار هستن