ادامه مطلب...
مزایا:
در این بخش لازم می دانیم که شما را با مزایای تحصیل در دانشگاه بقیه الله آشنا کنیم.در دانشگاه بقیه الله اساتید بسیار درجه یک تدریس می کنند که از این طریق می توان به کیفیت آموزشی این دانشگاه اکتفا کرد.اما یکی از مهمترین مزایای تحصیل در دانشگاه بقیه الله این است که دانشجویان به دلیل بورسیه شدن از ضمانت شغلی و همچنین حقوق برخوردار خواهند بود. بنابراین با توجه به این موضوع دانشجویان در رابطه با آینده شغلی شان مضطرب نخواهند بود.همچنین مهمترین مزیتی که این تحصیل در این دانشگاه برای دانشجویان پسر دارد این است که خدمت سربازی برای دانشجویان پسر با حضور در این دانشگاه منظور خواهد شد و دانشجویان پسر دوره سربازی نخواهند داشت.ضمن اینکه طول دوره تحصیل در این دانشگاه به عنوان سنوات خدمت محسوب خواهد شد.از دیگر امتیازاتی که تحصیل در دانشگاه بقیه الله برای دانشجویان دارد می توانیم به اعطای تسهیلات به دانشجویان جهت ارتقاء تحصیلی و ورود به دوره تحصیلات تکمیلی علی الخصوص برای دانشجویان رشته‌ های پزشکی جهت ورود به رشته‌های دستیاری می باشد.

شرایط قبولی و بورسیه شدن  در رشته های پزشکی و داروسازی بقیه الله:
طبق دفترچه کنکور 97 به 5 صورت خواهد بود:
1-پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی فعال و سپس بورسیه و استخدام رسمی سپاه(هم پزشکی هم داروسازی)
2-پذیرش از میان داوطلبان و سپس بورسیه و استخدام رسمی ارتش(فقط داروسازی)
3-پذیرش از میان داوطلبان  و سپس بورسه و استخدام وزارت دفاع(هم پزشکی هم داروسازی)
4-پذیرش از میان داوطلبان  و سپس بورسه و استخدام نیروی انتظامی(هم پزشکی هم داروسازی)
5-پذیرش از میان داوطلبان و استخدام نیروی دریایی ارتش(فقط داروسازی)

شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه بقیه الله

1. حداکثر سن داوطلبان برای تحصیل در این دانشگاه باید 20 سال تمام باشد.

  • به ازای هر یک سال عضویت بسیج فعال، مدت 3 ماه و عضویت عادی 2 ماه تا سقف یک سال قابل افزایش به حداکثر سن می باشد.
  • در صورت انجام خدمت دوره سربازی، مدت مذکور به حداکثر سن اضافه می شود.
  • برای اعضای درجه یک خانواده های شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها تا میزان 5 سال قابل افزایش به حداکثر سن می باش
  • مجموع سن فرد با احتساب ارفاق سنی حاصل از این بند حداکثر نباید از 25 سال تجاوز نماید.

3 نکته دیگر:
  • دانشجویان در مدت تحصیل از امکانات فرهنگی،خوابگاه و غذا در حد امکان بهره‌مند خواهند بود.اما دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال فراهم کردن خوابگاه متاهلین ندارد)
  • (منتخبین باید در بدو ورود در یکی از مراکز آموزشی سپاه دوره عمومی پاسداری را بگذرانند)
  • (براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشت و درمان سپاه منتخبین پس از فارغ‌التحصیلی به کارگرفته می‌شوند)