ادامه مطلب...
برخی کانال های تلگرامی ارقامی رو برای پردیس ها ذکر کردن که خب شخصا خود من رو هم به شک و تردید انداختن!به خاطر همین تماسی رو با دانشگاه علوم پزشکی تبریز داشتم و ارقام زیر رو برای ورودی های 97 اعلام کردن(برای هر ترم):
داروسازی:10 الی 11 میلیون
پزشکی:11 الی 12 میلیون
دندانپزشکی:12 الی 13 میلیون
در مورد رشته های کارشناسی مثل پرستاری و فیزیو و بینایی و...هم طبق اطلاعاتی که از سال قبل دارم ترمی 6 الی 7 و حداکثر 8 میلیون خواهد بود