دکتر شاهانی رئیس سنجش دانشگاه آزاد 3 روز پیش در مصاحبه ای اعلام کرده بود ظرفیت 3 رشته پرمتقاضی تجربی ثابت است و داوطلبان نگران نباشند.این در حالی است که پس از انتشار دفترچه برخی واحدها حذف شده اند یا پذیرش در آن ها قطعی نیست.احتمالا مانند سال پیش طی اصلاحیه ای وضیعت به منوال سابق برمیگردد و داوطلبان نگران نباشند