ادامه مطلب...
ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش امروز سخنرانی بسیار مهمی در مجلس انجام داد.نماینده دولت بارها با خواهشی التماس گونه از نمایندگان مجلس خواست حداقل تراز قبولی را برای ایثارگران از 70 درصد به 85 درصد برسانند.او که از همه آمار ها خبر دارد گفت با این کار شق القمری نکرده اید و باز هم ایثارگران به راحتی وارد دانشگاه ها می شوند و این حداقل اصلاحیست که می توانید انجام دهید.وی یک آمار به شدت متاثر کننده هم به نمایندگان ارائه داد:ایثارگران 8 درصد کل داوطلبان کنکور هستند اما فقط در دوره های روزانه(ازاد و پردیس به کنار)16 درصد صندلی ها رو به خودشان اختصاص داده اند!26 درصد صندلی های دانشگاه تهران-30 درصد صندلی های دانشگاه شریف-50 درصد صندلی های تخصص های پزشکی-دندان پزشکی-داروسازی هم در اختیار این قشر است!
خدایی هشدار داد این سهمیه ها باعث اشکال در کار سازمان سنجش میشود.وی در سخنرانی مهم خود علاوه بر اشاره به سطح علمی پایین دانشگاه ها-التهابات احتمالی در شهریور ماه با اعلام نتایج نهایی و چند نکته مهم دیگر سخنرانی خود را با این ها ظلم است و خواهش میکنم به اصلاح قانون رای دهید به پایان رساند.
انتظار میرفت با این توضیحات مستدل نمایندگان به اصلاح ان رای دهند اما در عین تعجب فریاد دو دو از مجلس به گوش رسید(در مجلس دو یعنی مخالفت با یک طرح و چهار یعنی موافقت با ان)و در نهایت هم طرح تصویب نشد
شاید اتفاقات امروز مجلس برای اکثریت تلخ بود اما حداقل برای همه بسیاری از نکات مشخص شد:1-ثابت شد که جمله مردم چه کاره هستند فقط نظر غلامرضا کاتب نیست بلکه اکثریت نمایندگان مجلس به این جمله اعتقاد دارند2-مافیای ایثارگران در مجلس بسیار قوی تر از آن است که حرف 90 درصد مردم و دولت و وزارت علوم و بهداشت و سازمان سنجش در آن اثر بگذارد3-جملات دکتر خدایی برای همیشه در تاریخ ثبت شد و از این پس همه می دانند چه بلایی بر سر اموزش عالی کشور امده است و قرار است بیاید4-سطح علمی کشور به هیچ عنوان برای نمایندگان اهمیتی نداشته و ندارد