ادامه مطلب...

صحبت های دکتر خدایی در برنامه حالا خورشید:

ممکن است 3 شنبه مجلس کمک کند قانون ایثارگران را اصلاح کنیم و وضیعت پذیرش را بهتر کنیم

وزارت بهداشت ظرفیت پردیس پزشکی بهشتی را به دانشجویان خارجی اختصاص داده اند

در 3 رشته تاپ تجربی بحران تقاضا داریم.وزارت بهداشت ظرفیت را بر اساس نیاز کشور می دهد و ما اجرا می کنیم

قبل از ازمون امکان تقلب وجود ندارد چون سوالات پلمپ شده و با اسم هر داوطلب به حوزه می رود.اما در حین ازمون تقلب های موردی داریم.به طور مثال با موبایل سوالات را به بیرون میفرستند.ما 170 نفر را در این مورد محروم کردیم که سوالات را به بیرون فرستاده بودند

ما امسال اصلا دفترچه A نداشتیم ولی گفتند کلید دفترچه A لو رفته است

فردی سوالات را در تفت ساعت 11:15 با موبایل بیرون فرستاده است.همه این ها را شناسایی و محروم میکنیم

قسم میخوریم اگر تخلف ببینیم همه را محروم میکنیم.من حتی بچه استاندار را محروم کرده ام و با کسی رودربایستی نداریم

دلیل بد شدن رتبه ها در کنکور امسال این است که به ایثارگران رتبه در منطقه داده ایم.به همین علت رتبه ها در منطقه 10 تا 13 درصد بیشتر شد اما رتبه کشوری و تراز تغییری نکرده است(چیزی که مبنای انتخاب رشته امسال کرده ایم)

قبول داریم که این نوع رتبه دادن باعث سودجویی بسیاری شده است

چیزی به اسم انتخاب رشته خوب نداریم.مردم عادت دارند به ارزوهای خود پول دهند.خواهش میکنم مردم گول این موسسات را نخورند.

کسانی که می گویند مغایرتی بین کارنامه و پاسخنامه داریم برای سنجش بفرستند.صفر تا 100 رسیدگی میکنیم و این را تضمین میکنم

همانطور که قبلا هم گفته شد تقلبی صورت نگرفته است به جز مواردی که هر ساله وجود دارد(داوطلبان عزیز فکر نکنن که این تقلب های موردی خاص امسال هست.همه ساله وجود داره و سال های بعد هم هستش)به نظر می رسد کسی که خود را نماینده داوطلبان معرفی می کند بیشتر برای معروفیت خود به صدا و سیما رفته است و حرفی برای گفتن نداشت.رئیس سازمان سنجش هم نشان داد تسلط خوبی بر روی همه مباحث حتی کانال های تلگرامی دارد!

توجه کنید در گوشه بالا کارنامه شما پاسخنامه شما وجود دارد