ادامه مطلب...
متاسفانه بعضی از عزیزان مخصوصا در منطقه 3 رتبه هاشون فراتر از تخمین ها شده.علاوه بر اینکه سطح علمی منطقه 3 امسال بالاتر از سال قبل بوده اما در نظر گرفتن رتبه برای ایثارگران در سهمیه مناطق مزید بر علت شده که رتبه این عزیزان بدتر از سال قبل بشه.سازمان سنجش باید پاسخگو باشه که چرا هر ساله اعمال جدیدی برای بدتر کردن وضیعت سهمیه مناطق کشف میکنه!ایا 30 درصد ظرفیت هر کد رشته محل هم پاسخگو زیاده خواهی های یه عده نیست؟