ادامه مطلب...
کتاب های اموزش و پرورش مفهومی است اما کتاب های کمک اموزشی دانش اموزان را به یادگیری سطحی سوق می دهند!
تنها آزمون استاندارد اندازه گیری هوش دانش اموزان ازمون روز جمعه بود و سوالات اصلا و ابدا جای دیگری دیده نشده است!
در کل 4 تیپ سوال استاندارد برای سنجش هوش دانش آموزان داریم!
امسال به جز امتحان اول بقیه سوالات امتحانات نهایی لو نرفت!
تا زمانی که امتحانات نهایی استاندارد نشود تاثیر 30 درصدی بیشتر نمی شود اما برای سال 98 تاثیر 30 درصد قطعی است!
تاثیر معدل در سال قبل 25 درصد بود!
خطای ازمون های نهایی به مراتب کمتر از آزمون سراسری است!