قاسم احمدی لاشکی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس پس از اشاره به مشکلات اقتصادی مردم در مورد تاثیر معدل در کنکور 98 هم سخن گفت.وی با ناعادلانه دانستن تاثیر قطعی معدل این عمل را غیر کارشناسی خواند و خواستار تغییر آن شد