ادامه مطلب...
روز 3 شنبه یا چهارشنبه این هفته در مورد برخی از تبصره های قانون جدید ایثارگران تصمیم گیری می شود.در صورت رای آوردن این طرح علاوه بر ادغام تمام سهمیه ها(تمام ایثارگران با هر درصد جانبازی و رزمندگان 30 درصد ظرفیت هر کد رشته محل را برای خود می کنند)حداقل تراز کسب شده برای قبولی در 3 رشته اصلی تجربی از 70 درصد به 85 درصد می رسد.طبق گفته نماینده مجلس و عضو کمیسیون اموزش این طرح باید از همین امسال اجرایی شود و در نتایج کنکور 97 تاثیرگذار باشد
حال سوال اینجاست با توجه به اینکه تا چند روز آینده رتبه داوطلبان در هر سهمیه مشخص می شود آیا اجرای این طرح برای کنکور 97 شدنی است؟معمولا بعد از هر تغییر سهمیه ای سازمان سنجش فرصت ویرایش اطلاعات به داوطلبان می دهد تا اگر علاقمند هستند سهمیه خود را عوض کنند این کار را انجام بدهند اما این امر در این برهه زمانی امکان پذیر نیست.
ممکن است روز 2 مرداد این قانون تصویب شود.در این صورت سازمان سنجش باید 1 هفته و مثلا از روز 3 تا 10 مرداد از داوطلبان بخواهد اطلاعات خود را ویرایش کنند و مثلا اگر قبلا سهمیه مناطق را انتخاب کرده اند در صورت مایل بودن و برخوردار بودن از شرایط آن را به سهمیه ایثارگران تغییر دهند.بدیهی است در صورت انجام این کار سنجش دوباره باید رتبه ها را بر اساس سهمیه های جدید تدوین کند که عملی زمان بر و امکان ناپذیر است
اما ممکن است امسال بدون امکان ویرایش این قانون را عملی کنند.در این صورت کسانی که می توانستند سهمیه 5 درصدی را انتخاب کنند اما به جای آن سهمیه مناطق را برگزیدند حسرت بسیاری را متحمل خواهند شد!