تاریخ انتخاب رشته کنکور 97 روزهای 14 تا 17 مرداد تعیین شده است بنابراین نتایج اولیه کنکور قبل از 14 مرداد و احتمالا روز 11 یا 12 مرداد اعلام می شود