روز 17 تیر زمان تصمیمگیری در مورد نحوه تاثیر معدل در کنکور 98 است و آموزش و پرورش در پی قطعی کردن تاثیر معدل است!
اموزش و پرورش که به دنبال سود حداکثری از مقوله کنکور است سعی دارد تاثیر معدل را برای کنکور 98 قطعی کند و این در حالی است که این برای کنکوری های 96 و 97 که میخواهند پشت کنکوری بمانند یا کمک بزرگی است یا ظلمی به مراتب بزرگ تر!در سال 94 که تاثیر معدل قطعی بود معدل های پایین 16.30 عملا در 3 رشته اصلی قبول نشدند  و حالا اگر تاثیر معدل 30 درصد و قطعی شود باید گفت کسانی که معدل زیر 17 دارند باید با 3 رشته اصلی خداحافظی کنند و کسانی که معدل بالا 19.5 دارند با درصدهای پایین به این رشته ها میرسند.همچنین با اجرای این قانون کسانی که معدل زیر 19 دارند عملا باید دانشگاه های تاپ را فراموش کنن.