چند نکته:

1-علاوه بر غیرقابل اعتماد بودن منبع خبر اگر به این کانال مراجعه کنید همچین نامه ای وجود ندارد

2-فتوشاپ کننده این نامه از اصول اولیه نامه های اداری هم اگاه نیست!در قسمت پیوست هیچ گاه نام ارگان یا سازمانی ذکر نمیشود!در واقع در جلو کلمه پیوست دو کلمه قابل استفاده است:ندارد یا دارد(اگر داشته باشد ذکر میشود که چند برگ پیوست دارد)

3-تاریخ نامه به 2 روز قبل از برگزاری کنکور تجربی برمیگردد!قطعا اگر لو رفتنی در کار باشه ابتدا سازمان سنجش و اطلاعات سپاه بعد از برگزاری کنکور تحقیق میکنن و بعد نامه مینوسن

4-نامه فاقد مهر وزارت دادگستری است

5-نامه های رسمی صرفا با سلام علیکم شروع نمی شود!

6-فونت نامه مشخص است که با استفاده از برنامه های کامپیوتری می باشد

7-در نامه ای به این مهمی انتظار می رود قواعد نگارشی رعایت شود!این متن حداقل دارای 3 ایراد نگارشی واضح است!

افزودن تصویر از فضای اختصاصی