طی دو سال قبل تو وبلاگ قبلی دست به پیش بینی تخمین رتبه کنکور جدید زده شد که خوشبختانه تو هر دو سال درست بود.امسال هم همین منوال ادامه داره و امیدوارم امسال هم درست باشه!
با بررسی درصدهای یک جامعه اماری حدودا هزار نفری میشه گفت درصد های دروس اختصاصی نسبت به سال قبل ریزش داشته اما ریزش چندان محسوس و شدید نیست.با توجه به این کاهش نسبی و البته افزایش جمیعت کنکوری ها حدس خودم این هست که ملاک تخمین همون کنکور 96 خواهد بود.
تو مدت زمانی که وبلاگ بسته بود حدود 1200 کامنت تو وبلاگ ثبت شده!!مشخصا تایید این حجم از کامنت ممکن نیست.من اگر هر روز هم 50 کامنت تایید کنم جواب دادن به این حجم از سوال حدود 25 روز طول میکشه.بنابراین ضمن عرض معذرت خدمت کسایی که سوال پرسیدن ازشون درخواست میشه اگر سوالشون هنوز براشون بی جواب مونده دوباره سوالشون رو بپرسن.