پسورد فایلهای فشردهwww.konkur.in
ادامه مطلب...
در حالی که سازمان سنجش با ممنوعیت انتشار سوالات ازمون ازمایشی در سایت ها سعی در ایجاد امنیت داشت سوالات ازمون جامع 31 فروردین از دیروز لو رفته بود و به نظر می رسد تراز ها و رتبه های ازمون غیر واقعی باشد!