ادامه مطلب...
سه شنبه این هفته یعنی روز 21 فروردین سال 97 بند الف ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون اموزش مجلس بررسی خواهد شد.
در صورت تایید کمسیون اموزش و در نهایت رای اوری این طرح در صحن علنی مجلس عملا داوطلبان مناطق ضربه سخت تری نسبت به سال قبل متحمل خواهند شد.طبق قانون جدید 30 درصد ظرفیت هر رشته محل به طور کامل به ایثارگران و جانبازان و...تعلق می گیرد در حالی که این عدد به دلیل عدم اجرای کامل ان توسط سازمان سنجش در کنکور سال قبل  17 درصد بود.بنابراین تایید و تصویب این قانون به ضرر داوطلبان مناطق و البته 25 درصدی ها و فقط به نفع 5 درصدی هاست.
برای جلوگیری از این اتفاق یا با نماینده شهر خود یا با 5 عضو موثر و منطقی کمیسیون اموزش مجلس تماس حاصل کنید:
محمد رضا عارف نماینده تهران ری شمیرانات:09121481528
قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر چالوس کلاردشت:09111954378
محمود صادقی نماینده تهران ری شمیرانات:09123025365
فاطمه سعیدی نماینده تهران ری شمیرانات: 09195372954
فریده اولاد قبادی نماینده تهران ری شمیرانات:09193799979