ادامه مطلب...

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، دکتر احمد نجاتیان در گفتگویی اظهار داشت: تعداد زیادی بیمارستان دولتی و غیردولتی در تهران وجود دارد و برخی پرستاران به دلایلی تمایل چندانی به حضور در بیمارستان ها و بویژه بیمارستان های دولتی ندارند، به گونه ای که مثلا در برخی آگهی های استخدام پرستار، ثبت نام به تعداد کافی انجام نمی شود که مجموع این مسائل موجب کمبود پرستار در تهران شده است.

وی با اشاره به دو راهکار برای رفع کمبود پرستار در تهران گفت: پرستارانی که برای ادامه تحصیل از شهرستان ها به تهران می آیند، پس از اتمام تحصیل دوباره به محل زندگی خود بازمی گردند. در صورتی که امکانات ویژه ای برای اسکان آن ها در نظرگرفته شود، می توان ماندگاری پرستاران شهرستانی را در تهران تضمین کرد. بحث دوم که از آن طریق می توان امید داشت که کمبود پرستار در تهران مرتفع شود، این است که بیمارستان ها بتوانند پرستاران را بورسیه کنند، زیرا به هرحال هزینه زندگی در تهران بالاست و بسیاری از پرستاران پس از اتمام تحصیل مایلند به شهرستان بازگردند. البته بورسیه در قالب آیین نامه ای انجام شد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

مدیرکل دفتر ارتقای سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به تبعات کمبود پرستار در بیمارستان های تهران گفت: اغلب بیمارستان های تهران، تخصصی و فوق تخصصی هستند که مراجعان فراوانی از شهرستان ها دارند و در صورتی که معضل کمبود پرستار مرتفع نشود، بخش ها و اورژانس با ازدحام زیادی مواجه می شود، پرستاران بشدت خسته می شوند و در مجموع مردم خدمات مناسبی دریافت نمی کنند. بنابراین ضرورت دارد راهکارهای جدی برای ممانعت از بروز این مشکلات پیدا کرد.