ثبت نام کنکور 97 دیشب به پایان رسید و به این ترتیب 951 هزار و 91 نفر برای کنکور 97 شرکت کرده اند.با توجه فرصت ثبت نام در اسفند ماه پیش بینی می شود تعداد شرکت کنندگان به مرز 1 میلیون نفر برسد.به این ترتیب احتمالا تعداد شرکت کنندگان در کنکور تجربی از مرز 600 هزار نفر عبور کرده و رکوردی تاریخی برای خود به جا گذاشته است.