در ادامه مطلب به مقایسه دو رشته پرطرفدار پیزاپزشکی از لحاظ بازار کار و درآمد و ساید متغیر ها میپردازیم همچنین شرایط تاسیس آزمایشگاه پزشکی نیز به طور کامل تشریح می شود.ادامه مطلب...
طول تحصیل:
از لحاظ زمان تحصیل هر دو رشته مانند تمام رشته های پیراپزشکی هستند یعنی برای دریافت مدرک کارشناسی باید 4 سال صرف کنید.البته برخی از دانشگاه ها علوم ازمایشگاهی را در 7 ترم و 3.5 سال ارائه می دهند
ادامه تحصیل:
هم رشته پرستاری و هم رشته علوم آزمایشگاهی در ایران دارای مقطع دکتری هستند و فارغ التحصیلان می توانند پس از گذراندن 2 سال در مقطع کاشناسی ارشد در آزمون دکتری شرکت کرده و در صورت قبولی 4 سال را هم در این مقطع بگذرانند
سختی دروس:
در بحث سختی دروس علوم ازمایشگاهی یکی از رشته های سخت محسوب می شود.علاوه بر سختی دروس قبولی در مقطع دکتری این رشته هم به دو دلیل نسبت به پرستاری سخت تر است:
1-ظرفیت کم تر در آزمون دکتری.مثلا در رشته هماتولوژی که بهترین گرایش علوم ازمایشگاهی محسوب می شود سالانه فقط 9 نفر قبول می شوند(7 نفر دولتی و 2 نفر پردیس_آمار مربوط به دفترچه آزمون دکتری 95-96)
2-در آزمون ورودی به مقطع دکتری پرستاری فقط کارشناسان ارشد پرستاری و کارشناسان ارشد هوشبری(به شرط داشتن لیسانس پرستاری)حق شرکت دارند اما در آزمون ورودی به مقطع دکتری علوم آزمایشگاهی در تمامی گرایش ها(هماتولوژی-ایمونولوژی و...)علاوه بر کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهی فارغ التحصیلان پزشکی-دندان پزشکی و داروسازی نیز حق شرکت دارند و می توانند مثلا در هماتولوژی phd بگیرند.
سختی کار:
سختی کار در رشته پرستاری نسبت به علوم آزمایشگاهی بیش تر است
جذابیت رشته:
مشخصا گستردگی دروس در علوم آزمایشگاهی بیش تر از پرستاری است.در کل فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی جزو با سوادترین های علوم پزشکی هستند چون به جز بدن انسان با سایر علوم هم آشنایی دارند.رشته علوم آزمایشگاهی را می توان در زمره جذاب ترین رشته های علوم پزشکی قرار دارد
جایگاه در خارج از کشور(برای مهاجرت):
به طور کلی در اروپا و استرالیا و کانادا و ایالات متحده نیاز به فارغ التحصیلان پرستاری بیش تر است.در آمریکا پرستاری جزو 10 رشته پیشرو و مورد نیاز برای آینده محسوب می شود.
بازار کار:
دیگر لازم به ذکر نیست که ایران با کمبود شدید پرستار رو به رو است.علت این امر هم مهاجرت گسترده پرستاران به کشور های اطراف مثل ترکیه و امارات و جمهوری آذربایجان و کشور های اروپایی و استرالیا و کانادا است که این امر نشان دهنده این است که کمبود پرستار در اکثر کشورها یک اپیدمی است.
در مورد بازار کار رشته پرستاری برتری محسوسی نسبت به علوم ازمایشگاهی دارد.هیچ کدام از رشته ها اشباع نیستند اما امکان اشباع شدن رشته علوم آزمایشگاهی در آینده نزدیک وجود دارد
همچنین به تازگی حق مسئولیت فنی از فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی گرفته شده است و فقط به متخصصان پاتولوژی داده شده است(البته بین این دو گروه همیشه جنگ و جدل وجود داشته است و قانون هر 6 ماه یکبار عوض می شود!چیزی که عرف جهانی است این است که هر دو گروه بتوانند مسئول فنی باشند)
درآمد:
درآمد دو رشته را باید در حالت بررسی کرد:
1-در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:در این مقطع درآمد فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی از 1 تا 4 میلیون متغیر است اما درآمد پرستاران از 1.5 تا 8 میلیون(در شهرهای بزرگ با ساعات کاری بالا)است.در این زمینه رشته پرستاری برتری دارد
2-در مقطع دکتری:در مقطع دکتری درآمد رشته علوم آزمایشگاهی می تواند بسیار بالاتر از پرستاری و حتی پزشکی و...باشد.در صورت تاسیس آزمایشگاه طبی درآمد بالای 20 میلیونی تضمین شده است.در صورت مسئول فنی شدن هم درآمد بالای 5 میلیون تومنی تضمین شده است(متاسفانه اطلاع دقیقی از درامد مسئولین فنی رشته علوم ازمایشگاهی در دست ندارم)همچنین می توان با هیئت علمی شدن در دانشگاه هم به این درآمد حداقل 7 میلیون افزود.

شرایط تاسیس آزمایشگاه طبی و پزشکی:
هر آزمایشگاه نسبت به نوع تخصص و صلاحیت علمى مسئول یا مسئولین فنى آن براساس مجوزهاى صادره از وزارت بهداشت می‏تواند داراى یک یا چند بخش از بخشهاى زیر باشد: الف) بیوشیمى. ب) خون ‏شناسى. ج) میکروب‏ شناسى یا پاتیوبیولوژى (باکترى شناسى، انگل‏ شناسى، ویروس ‏شناسى، قارچ‏ شناسى). د) ایمنی‏ شناسى و سرم‏ شناسى. ه) آسیب ‏شناسى تشریحى (پاتولوژى و سیتولوژى).
اجازه تاسیس آزمایشگاه به اشخاصى داده می‏شود که داراى شرایط ذیل می‏باشند. الف) تابعیت جمهورى اسلامى ایران. ب) نداشتن سوء پیشینه کیفرى موثر و اعتیاد به مواد مخدر (تسلیم گواهى سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمان درخواست همکارى با آزمایشگاه براى کلیه کارکنان الزامى است) ج) دارا بودن یکى از مدارک تحصیلى زیر: - دکتراى تخصصى آسیب‏ شناسى بالینى یا تشریحى (یا هر دو-آسیب شناسی همان پاتولوژی است که متخصصین آن پس از گذراندن 7 سال دکتری عمومی وارد آن شده اند) - دکتراى تخصصى تک رشته‏اى بالینى (بیوشیمى بالینى، هماتولوژى بالینى، باکتریولوژى بالینى و ایمونولوژی بالینی و...). - دکتراى تخصصى علوم آزمایشگاهى. - دکتراى حرفه ‏اى علوم آزمایشگاهى(هم اکنون در ایران علوم آزمایشگاهی به صورت پیوسته نیست که این مدرک را داشته باشیم اما قبلا اینگونه بود). تبصره 1- نهادها و موسسات دولتى یا وابسته به دولت که از بودجه عمومى استفاده می‏نمایند در صورتى می‏توانند تقاضاى تاسیس آزمایشگاه نمایند که داراى مجوز صادره با توجه به مفاد این آیین‏نامه و همچنین، اجازه تاسیس مؤسسات پزشکى قید شده باشند. تبصره 2- به موسس یا موسسان آزمایشگاه اعم از اشخاص حقیقى و حقوى بیش از یک پروانه تاسیس داده نمی‏شود. ضمناً یک نفر نمی‏تواند بطور همزمان موسس یک آزمایشگاه و مسئول فنى آزمایشگاه دیگر باشد. موسس یا موسسین بایستى حداقل براى یک نوبت کارى مسئولیت فنى آزمایشگاه مربوط را تقبل نمایند. تبصره 3- احراز صلاحیت موسس یا موسسان و همچنین مسئول یا مسئولان فنى براساس شرایط مندرج در این آئین‏نامه به عهده کمیسیون قانونى می‏باشد. تبصره 4- در مواردیکه مؤسسه و مسئول فنى آزمایشگاه یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وارث او می‏تواند با ارائه گواهى تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفى مسئول یا مسئولان فنى واجد شرایط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنى موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود و وراث مکلفند بمحض دریافت گواهى حصر وراثت با ارائه گواهى مذکور نسبت به معرفى شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونى، بعنوان موسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت موسسه تعطیل خواهد شد. تبصره 5- موسس یا آزمایشگاه نمی‏تواند مرکز دیگرى بنام شعبه و یا بخش نمونه ‏بردارى دایر کند. د) ایجاد آزمایشگاه در درمانگاه مشروط به معرفى موسس یا موسسین واجد شرایط جهت کسب موافقت اصولى به کمیسیون قانونى وزارت (موضوع تبصره 1 ماده 9 آیین‏نامه درمانگاه‏ها) و اخذ پروانه بهره‏بردارى با معرفى مسئول یا مسئولین فنى واجد شرایط، کارکنان فنى جویاى کار و.... خواهد بود.

نتیجه:
اگر در خود این توانایی را میبینید که میتوانید تا دکتری ادامه دهید قطعا علوم آزمایشگاهی باید انتخاب شما باشد اما اگر قصد ادامه تحصیل را ندارید یا حداکثر میتوانید فوق لیسانس بگیرید رشته پرستاری رشته بهتری است.