یک پنجم فارغ التحصیلان دامپزشکی در ایران بیکارند!ادامه مطلب...
تابستان امسال باشگاه خبرنگاران جوان آماری از بیکاران تحصیل کرده های رشته های مختلف ارائه کرد که در آن رشته های مهندسی و انسانی در صدر جدول قرار داشتند به طوریکه در برخی رشته های مهندسی حدود 45 درصد فارغ التحصیلان بیکار بودند!
در انتهای این لیست رشته ای از علوم پزشکی به چشم می خورد:دامپزشکی.طبق امار باشگاه خبرنگاران جوان 20 درصد فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی بیکار هستند.
سایر رشته های علوم پزشکی در وضیعت بسیار خوبی به سر می برند و در این لیست حضور ندارند
به نظر میرسد سیاست های وزارت علوم و بهداشت در نرخ بیکاری رشته های مختلف موثر بوده است به طوریکه وزارت بهداشت با کنترل شدید ظرفیت ها به گونه ای عمل کرده است که هیچ یک از رشته های تحت نظر این وزارت در این لیست حضور ندارند.لازم به ذکر است دامپزشکی از معدود رشته علوم پزشکی است که زیر نظر وزارت بهداشت نیست و وزارت علوم ظرفیت های این رشته را ارائه می دهد.
طبق اماری که در بهمن 95 ارائه شده است در ایران حدود 6 میلیون نفر که در دانشگاه تحصیل کرده اند و حداقل دارای مدرک فوق دیپلم هستند به طور کامل بیکارند!