ادامه مطلب...
پذیرش در رشته دامپزشکی به صورت قطبی است
قطب 1:تهران-البرز-زنجان-سمنان-قزوین-قم-گلستان-گیلان-مازندران-مرکزی
قطب 2:خراسان جنوبی-خراسان شمالی-خراسان رضوی-سیستان بلوچستان-کرمان
قطب 3:آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-اردبیل-کردستان-کرمانشاه-همدان
قطب 4:اصفهان-یزد-خوزستان-ایلام-لرستان-چهارمحال و بختیاری
قطب 5:بوشهر-فارس-کهگیلیو و بویراحمد-هرمزگان
آخرین رتبه های نوشته شده در متن زیر با این پیشفرض نوشته شده اند که محل زندگی شما قطب 1 است.اگر محل زندگی شما استان یا شهری است که جزو قطب های دیگر است رتبه های نوشته شده برای شما صدق نمیکند(البته تفاوت ها زیاد نیست)و شرایط پذیرش شما متفاوت است که برای اطلاع از آن در قسمت نظرات با ذکر شهر محل زندگی خود رتبه قبولی خود را بدانید.

رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است نه رتبه کل
منطقه 1
روزانه:
دانشگاه تهران:2000-2500
فردوسی مشهد:2500-3000
تبریز:3000-3500
شیراز:3000-3500
ارومیه:3000-3500
سمنان:3500-4000
باهنر کرمان:4000-4500
چمران اهواز:4000-4500
رازی کرمانشاه:4000-4500
خرم اباد:4000-4500
شهرگرد:4000-4500
زابل:4500-5000

شبانه:
تهران:2500-3000
تبریز:3000-3500
مشهد:3000-3500
سمنان:3500-4000
ارومیه:4000-4500
کرمانشاه:4000-4500
شهرکرد:4000-4500
کرمان:4000-4500
خرم اباد:4000-4500
اهواز:4500-5000
زابل:4500-5000

منطقه 2
تهران:3000-3500
شیراز:4500-5000
تبریز:4500-5000
مشهد:4500-5000
ارومیه:5000-6000
سمنان:5000-6000
کرمانشاه:6000-7000
کرمان:6000-7000
خرم اباد:6000-7000
شهرکرد:6000-7000
اهواز:7000-8000
زابل:7000-8000

شبانه:
تهران:4000-4500
تبریز:5000-6000
مشهد:5000-6000
سمنان:5000-6000
ارومیه:6000-7000
کرمانشاه:6000-7000
شهرکرد:6000-7000
کرمان:7000-8000
اهواز:7000-8000
خرم اباد:7000-8000
زابل:7000-8000

منطقه 3
تهران:1500-2000
مشهد:1500-2000
تبریز:1500-2000
شیراز:1500-2000
ارومیه:2000-2500
کرمانشاه:2500-3000
کرمان:2500-3000
سمنان:2500-3000
خرم اباد:2500-3000
اهواز:3000-3500
شهرکرد:3000-3500
زابل:3500-4000

شبانه:
تهران:2000-2500
تبریز:2000-2500
ارومیه:2500-3000
اهواز:3000-3500
شهرکرد:3000-3500
کرمان:3500-4000
سمنان:3500-4000
کرمانشاه:4000-4500