ادامه مطلب...
پذیرش در رشته تکنسین پروتزهای دندانی به صورت قطبی است
قطب 1:تهران-البرز-زنجان-سمنان-قزوین-قم-گلستان-گیلان-مازندران-مرکزی
قطب 2:خراسان جنوبی-خراسان شمالی-خراسان رضوی-سیستان بلوچستان-کرمان
قطب 3:آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی-اردبیل-کردستان-کرمانشاه-همدان
قطب 4:اصفهان-یزد-خوزستان-ایلام-لرستان-چهارمحال و بختیاری
قطب 5:بوشهر-فارس-کهگیلیو و بویراحمد-هرمزگان
آخرین رتبه های نوشته شده در متن زیر با این پیشفرض نوشته شده اند که محل زندگی شما قطب 2 یا 3 یا 5 است(در واقع قطب هایی را در نظر گرفتیم که رشته پروتز دندانی در دانشگاه های استان های آن قطب وجود ندارد)اگر محل زندگی شما استان یا شهری است که جزو قطب 1 یا قطب 4 است رتبه های نوشته شده برای شما صدق نمیکند و شرایط پذیرش شما متفاوت است که برای اطلاع از آن در قسمت نظرات با ذکر شهر محل زندگی خود رتبه قبولی خود را بدانید.این وضیعت فقط برای دانشگاه های روزانه است و پذیرش پردیس های خودگردان کشوری است.

رتبه های نوشته شده مربوط به زیرگروه یک است نه رتبه کل

منطقه 1
روزانه:
اصفهان:2500-3000
شهید بهشتی:3000-3500
کرج:3000-3500
لرستان:4000-4500

پردیس:
بهشتی:3000-4000

منطقه 2
روزانه:
بهشتی:4000-4500
اصفهان:4000-4500
کرج:5000-6000
لرستان:6000-7000

پردیس:
بهشتی:8000-8500


منطقه 3
روزانه:
اصفهان:1000-1500
شهید بهشتی:1500-2000
کرج:2000-2500
لرستان:3000-3500

پردیس:
بهشتی:3000-4000

سهمیه 5 درصدی
بهشتی:1000-1500
اصفهان:1500-2000
کرج:2000-2500
لرستان:2500-3000

پردیس:
بهشتی:3000-3500

سهمیه 25 درصدی
بهشتی:2000-2500
اصفهان:2500-3000
کرج:2500-3000
لرستان:2500-3000

پردیس:
بهشتی:2500-3000