ادامه مطلب...
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آخرین وضعیت بررسی سهمیه های کنکور را توضیح داد و گفت: پیشنهاد بررسی سهمیه های کنکور به کنکور ۹۷ نرسیده و برای سال های بعد از آن مبنا قرار می گیرد.

محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی سهمیه های کنکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی  گفت: کمیته مربوط به بررسی سهمیه های کنکور دراین شورا تشکیل شده و کارگروه های زیر مجموعه این کمیته مشغول تجزیه و تحلیل قوانین، مقررات و آیین نامه هایی هستند که از گذشته در این خصوص وجود داشت.

وی ادامه داد: من فکر می کنم تا چند ماه دیگر این پیشنهاد برای ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: البته این پیشنهاد به کنکور سال آینده نخواهد رسید و برای سال های بعد از ۹۷ مورد استفاده قرارگرفته و راهبرد جدید مبنا قرار می گیرد.